Sidomeny - Upphittat.

Upphittat.

Upphittat.

2013 10 06. Cykel upphittad. Återfås mot beskrivning. Cykeln har tydliga kännetecken, så korrekt beskrivning är nödvändig. Inte så svårt för rättmätig ägare.

2014 10 15. Nämnda cykel har varit inlämnad till polisen och jag har återfått densamma och därmed blivit cykelägare. Nu är cykeln såld.