Näs Maskinförening nummer 1, 1951 - 1957.

Näs Maskinförening nummer 1, 1951 - 1957.

Näs Maskinförening nummer 1, 1951 - 1957.

Här kommer jag att berätta lite om När Maskinförening nummer 1, 1951 - 1957. Den var endast verksam i 6 år.

Medlemmar

 • Nils Hörstedt
 • Erik Lyberg
 • Rudolf Båtelsson
 • Gunnar Eising
 • Hilmer Hansson
 • Ivar Mattson
 • Ragnar Larsson
 • Erik Jacobsson

 

Om det är någon som vet något, eller vill delge mig information, så är det välkommet. Eller om texten innehåller något som är fel.
Näs Maskin förening nummer 1. 1951-57. Obs. Förstora texten: Håll ner Ctrl-knappen/snurra musratten.

Näs Maskinförening nummer 1. Kontrakt sid 1
Näs Maskinförening nummer 1. Kontrakt sid 2
Näs Maskinförening protokollsbok 1951 - 1957.
Protokollsbok för Näs Maskinförening nummer 1 sid 1
Näs Maskinförening nummer 1 protokollsbok. Första mötet 1951 04 28 del 1
Näs Maskinförening nummer 1 protokollsbok. Första mötet 1951 04 28 del 2
Näs Maskinförening nummer 1 protokollsbok.Möte 1954 04 12 del 1.
Näs Maskinförening nummer 1 protokollsbok.Möte 1954 04 12 del 2.
Näs Maskinförening nummer 1 protokollsbok. Möte 1956 12 10.
Näs Maskinförening nummer 1 protokollsbok. Uppbördsstämma 1951 12 06 del 1
Näs Maskinförening nummer 1 protokollsbok. Uppbördsstämma 1951 12 06 del 2.
Näs Maskinförening nummer 1 protokollsbok. Möte 1957 11 21.Sista protokollet
Kassabok för Näs Maskinförening nummer 1 1951-57
Kassabok för Näs Maskinförening nummer 1 1951-57 första sidan 1951 04 30
Kassabok för Näs Maskinförening nummer 1 1951-57 sista sidan 1957