Gotlandshem, meddelandet om försäljningen och tidningsannonsen.

Gotlandshem, meddelandet om försäljningen och tidningsannonsen.

Gotlandshem, meddelandet om försäljningen och tidningsannonsen.

Gotlandshem. Brev om försäljningen.2
Gotlandshem, tidningsannons.