Märkliga händelser i och omkring hemmet.

Märkliga händelser i och omkring hemmet.

Märkliga händelser i och omkring hemmet, infosida.

Märkliga händelser i och omkring hemmet, infosida.

Här kommer jag att berätta händelser tagna direkt ur verkligheten. Detta berättas såsom jag upplever/upplevt händelserna. Det är sedan upp till var och att själv bedömma vad dem tror. Ibland är jag ensam som upplevt den nerskrivna händelsen, men oftast är det flera inblandade.