2013-12-01. Bilder från den oroliga sjöpromenaden med Loke (se bloggen).

SANY0042
SANY0043
SANY0044
SANY0045
SANY0046
SANY0047
SANY0048
SANY0049
SANY0050
SANY0051
SANY0052
SANY0053
SANY0054
SANY0055
SANY0056
SANY0057
SANY0058
SANY0059
SANY0060
SANY0061
SANY0062